ENTREPRENØR

ALT FRA SMÅ TIL STORE OPPDRAG

blide av gravemaskin på folgefonna

Trenger dere en jobb utført eller en samarbeidspartner?

Med en moderne og variert maskinpark og et erfarent team kan vi ta de aller fleste entreprenør oppdrag i Hardanger og Vestland fylke. 

Vi har også dyktige partnere og leverandører som gjør at vi også påtar oss større entreprenør jobber og har mange års erfaring med grunnarbeid, boring/ sprengning, Vann og Avløp, vei, muring/plastring både for offentlige og private kunder

Videre har vi lang erfaring med grunnarbeid og betongkonstruksjoner relatert til småkraftverk både for dam/inntak og kraftstasjoner.